qRemote on mittausten etähallinta. qRemote:en voidaan liittää erilaisia mittauksia, esimerkiksi lämpötila, kosteus, hiilidioksidi jne. Mittaukset ovat langattomia, eikä niihin tarvitse tehdä mitään kaapelointeja. qRemote soveltuu erinomaisesti olosuhdeanalyysin työkaluksi. Kaikki mittausdata tallentuu pilvipalveluun ja luettavissa heti kun mittaus on käynnistynyt. Mittausdatasta voidaan tehdä erilaisia raportteja.