qWater on vedenkäsittelyn automatiikka. qWater:lla säädetään veden laatu halutuksi mittaustulosten perusteella. qWater:ia voidaan käyttää esimerkiksi uimahalleissa ja vedenottamoilla.